Login

Számítógépes szimulációk gyakorlat [szamszimf17la]

Tárgyfelelős: Csabai István és Stéger József (5.67), Rácz Gábor

Helyszín: Északi Tömb 5.56 Teams: Course 2019/20/2 szamszimf17la 1 - Számítógépes szimulációk

A gyakorlat teljesítésének általános feltételei

A tárgy követelményét a 2020. II. ??-én megtartott bevezető alkalommal rögzítjük.

Célkitűzés

A tantárgy célja, hogy a gyakorlatban is használható bevezetőt nyújtson a tudományokban, elsősorban a fizikában használt szimulációs módszerekbe.

A célkitűzések között szerepel a programozási ismeretek elmélyítése, az adatok vizualizációjának alapjaival történő megismerkedés, a számítógépes modellek, a szimulációk és a valóság összevetése. Feladat továbbá az áttekinthető beszámolók, jegyzőkönyvek készítésének elsajátítása.

Szükséges előismeretek

Jegyzőkönyv

A kitűzött feladatok megoldását jegyzőkönyvben kell ismertetni, melynek formátuma pdf dokumentum. Javasoljuk, hogy a jegyzőkönyveket LaTeX-ben készítsétek el.

A jegyzőkönyv felépítésével kapcsolatban a következő vázlat követése javasolt:

Az elkészített jegyzőkönyveket a kitűzött határidő — azaz aznap éjfél — előtt fel kell tölteni, és be kell küldeni a kooplex-edu portálon. A beérkezett jegyzőkönyveket az erre kitűzött gyakorlatokon vitatjuk meg. Az időben beérkezett jegyzőkönyvek érdemjegyén javítani az év végén van lehetőség, amelyre a javítási szándékot előtte jelezni kell. A jegyzőkönyvre megajánlott jegy javítása interaktív, azaz a hallgató a helyszínen a javított jegyzőkönyvére támaszkodva ismerteti a javított megoldását, és összegzi tapasztalatait. A határidő lejárta után érkező jegyzőkönyvek érdemjegyén nem lehet javítani. Az igazolatlan késedelem egy jegy levonással jár minden nap késéssel.

A gyakorlati jegyeket a jegyzőkönyvekre megajánlott jegyek alapján formáljuk. Abban az esetben, ha két vagy több jegyzőkönyv hiányzik, akkor a gyakorlati jegyet megtagadjuk.

Időbeosztás

A gyakorlatok kezdési időpontja 8:30. 9:00. Teams-ben

Az alábbi táblázat tartalmazza a feladatkitűzés időpontjait:
AlkalomTerv
2020. február ?? A harmonikus oszcillátor feladat ismertetése
2020. február ?? Az inga feladat ismertetése
2020. március ?? A bolygómozgás feladat ismertetése
2020. március 27 A húr szimulációs feladat ismertetése
2020. április 3 Molekuladinamika feladatok ismertetése
2020. április 17 Populációdinamika feladat ismertetése
2020. április 24 Sejtautómata feladat ismertetése
A beadási határidők rendre:
DátumJegyzőkönyv
2020. február ?? SHO probléma
2020. ?? ?? Inga probléma
2020. március 27 Kepler probléma
2020. április 9 Húr
2020. április 24 Moldin
2020. május 8 Popdin
2020. május 15 CA

Osztályozás

PonthatárJegy
80% - 5
65% - 4
50% - 3
30% - 2

Feladatkiírások és segédanyagok

A feladatokhoz kiadott példakódok egy része az OpenGL illetve a cpl könyvtár (libclp.a) függvényeire támaszkodnak.

Az OpenGL fejlesztői csomagok telepítése Linuxos környezetben az alábbi parancsokkal lehetséges: sudo apt-get install libgl1-mesa-dev freeglut3-dev

A cpl fordítását is el kell végezni azon a számítógépen, amelyiken dolgoztok. Ezt a műveletsort a forrásfájlok mellé adott Makefile könnyíti meg. A következő a teendő: wget https://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamszim/cpl.tgz
tar xvzf ./cpl.tgz
cd ./cpl/
make
ls -l ./libcpl.a

Hasonló fordítási segítség adott feladatonként. Példaként az első feladat előkészítése: wget https://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamszim/sho.tgz
tar xvzf ./sho.tgz
cd ./HarmonikusOszcillator/
make
ls -l *bin

Ajánlott irodalom

A tananyag részben támaszkodik a University of Bulo, Richard J. Gonsalves által tartott hasonló kurzusára.

Jegyek

A jegyek megtekintéséhez be kell lépni.