Infokommunikációs hálózatok modelljei gyakorlat [ff2n2i03]

Követelmények

A kitűzött feladatokról írásos jegyzőkönyv készül. (Az 1. feladat mellé tetszőlegesen válassz egyet.)

A jegyzőkönyveket a szorgalmi időszak utolsó hetéig várom, elektronikus formában.

Konzultációs időpont: péntek 14:15 és 15:30 között.

Feladatok

1. feladat

A ping program segítségével egy tesztelő csomagot küldhetünk a hálózatba egy adott helyre. A tesztcsomag segítségével megmérhetjük, mennyi időt utazik egy-egy csomag oda-vissza. Használja a ping programot arra, hogy lemérje mennyi ideig tart, amíg a csomag az ELTÉ-ről különböző, földrajzilag ismert, helyre eljut. Állapítsa meg, hogyan változik ez a kürbejárási idő a földrajzi távolság függvényében! A kísérlet második felében válasszon ki pár kiszolgálót, amely felé hosszabb (1-2 hét) végez méréseket. Elemezze az idősorokat, lát-e bennük valamilyen érdekes mintázatokat? Jegyzőkönyvben grafikonokkal alátámasztva mutassa be, mit tapasztal! Mj.: Érdemes egyetemi honlapokat kiszolgáló címeket célpontként választani, mert ott nagyobb valószínűséggel teljesül az a feltétel, hogy a telephellyel megegyezik a tartalomkiszolgálás helye.


2. feladat

A traceroute program segítségével olyan tesztelő csomagok sorozatát küldheti a hálózatba, melyek segítségével a hálózat belsejében található útvonalválasztó eszközök, routerek címe állapítható meg. Az előző kísérlet címeit felhasználva állapítsa meg, hogy az egyes végpontok hány élen keresztül érhetőek el, hop-távolság. Készítse el a hop-távolság eloszlását! E kísérlet receptjére próbálja meg véletlen generált címek felé is elvégezni a mérést! Mj.: Ügyeljen arra, hogy csak publikus címek essenek a célhalmazba! Mit tapasztal összehasonlítva az előző és az új kísérletbeli hop-távolság statisztikákon?

3. feladat

A feladat célja az Internet IP-gráfjának vizsgálata. A Dimes projekt több évre visszamenőleg publikál mérési adatokat, melyeket az Interneten mértek saját fejlesztésű traceroute alkalmazás segítségével. Válasszon egy éleket leíró adathalmazt és a belőle visszaállított gráf tulajdonságait vizsgálja meg. Készítse el a fokszám-, a legrövidebb úthossz illetve a betweeness centrality statisztikákat és a kiemelemzett ábrákat csatolja a jegyzőkönyvhöz. Vizsgálja meg az előállított gráf robusztosságát véletlen meghibásodásokkal valamint célzott támadásokkal szemben. Vizsgálatait terjessze ki egy időben későbbi adathalmazra is, vesse egybe tapasztalatait.

4. feladat

A feladat célja a hálózati csomagok versenyének kísérletes vizsgálata. A kísérlet megvalósításához ismerkedjen meg az alábbi alkalmazásokkal: tcpdump, netcat és scp. Próbáljon meg n gépről a perces időtartamig tartó egy célpontba adatcsomagokat küldeni. Például a gépterem egy kitűntetett gépére másoljon át hosszú fájlokat különböző számú másik gépről. Vizsgálja meg az adatcsomagok beérkezési idejeinek idősorát. Mit tapasztal n változtatásával? Próbálja meg kísérletében a TCP és az UDP protokoll szerinti adatforgalmazást is.

5. feladat

A feladat célja a világhálón megtalálható dokumentumok összekötöttségi hálózatát vizsgálja. Ehhez készítsen egy kis szkriptet, aminek segítségével egy kezdeti dokumentumot letölt, és az abban található hivatkozások mentén a szomszédos dokumentumakat is letölti. A folyamatot ismételve egyre nagyobb gráfot építhet. Ennek elemezze minél több tulajdonságát.


Archaikus dolgok