Login

Számítógépes szimulációk gyakorlat [szamszimf17la]

Tárgyfelelős: Csabai István és Stéger József (5.67)

Helyszín: Északi Tömb 5.56

A gyakorlat teljesítésének általános feltételei

A tárgy követelményét a 2019. II. 12-én megtartott bevezető alkalommal rögzítjük.

Célkitűzés

A tantárgy célja, hogy a gyakorlatban is használható bevezetőt nyújtson a tudományokban, elsősorban a fizikában használt szimulációs módszerekbe.

A célkitűzések között szerepel a programozási ismeretek elmélyítése, az adatok vizualizációjának alapjaival történő megismerkedés, a számítógépes modellek, a szimulációk és a valóság összevetése. Feladat továbbá az áttekinthető beszámolók, jegyzőkönyvek készítésének elsajátítása.

Szükséges előismeretek

Jegyzőkönyv

A kitűzött feladatok megoldását jegyzőkönyvben kell ismertetni, melynek formátuma pdf dokumentum. Javasoljuk, hogy a jegyzőkönyveket LaTeX-ben készítsétek el.

A jegyzőkönyv felépítésével kapcsolatban a következő vázlat követése javasolt:

Az elkészített jegyzőkönyveket a kitűzött határidő — azaz aznap éjfél — előtt fel kell tölteni, és be kell küldeni a kooplex-edu portálon. A beérkezett jegyzőkönyveket az erre kitűzött gyakorlatokon vitatjuk meg. Az időben beérkezett jegyzőkönyvek érdemjegyén javítani az év végén van lehetőség, amelyre a javítási szándékot előtte jelezni kell. A jegyzőkönyvre megajánlott jegy javítása interaktív, azaz a hallgató a helyszínen a javított jegyzőkönyvére támaszkodva ismerteti a javított megoldását, és összegzi tapasztalatait. A határidő lejárta után érkező jegyzőkönyvek érdemjegyén nem lehet javítani. Az igazolatlan késedelem egy jegy levonással jár minden nap késéssel.

A gyakorlati jegyeket a jegyzőkönyvekre megajánlott jegyek alapján formáljuk. Abban az esetben, ha két vagy több jegyzőkönyv hiányzik, akkor a gyakorlati jegyet megtagadjuk.

Időbeosztás

A gyakorlatok kezdési időpontja 8:15.

Az alábbi táblázat tartalmazza a félévi menetrendet. A kitűzött feladatok mögött szerepel a leadási határidő.
AlkalomTervHatáridő
2019. II. 12. 1. feladat: Harmonikus oszcillátor 2019. II. 20.
2019. II. 19. 2. feladat: Inga 2019. III. 3.
2019. II. 26. konzultáció, 1. feladat jegyzőkönyveinek áttekintése
2019. III. 5. 3. feladat: Bolygómozgás 2019. III. 17.
2019. III. 12. konzultáció, 2. feladat jegyzőkönyveinek áttekintése
2019. III. 19. 4. feladat: Molekuladinamika 2019. III. 30.
2019. III. 26. konzultáció, 3. feladat jegyzőkönyveinek áttekintése
2019. IV. 2. 5. feladat: Populációdinamika 2019. IV. 27.
2019. IV. 9. konzultáció, 4. feladat jegyzőkönyveinek áttekintése
2019. IV. 16. 6. feladat: Sejtautomaták 2019. V. 5.
2019. IV. 30. 7. feladat: Ising modell 2019. V. 12.
2019. V. 7. konzultáció, 5. és 6. feladat jegyzőkönyveinek áttekintése
2019. V. 14. 7. feladat jegyzőkönyveinek áttekintése, javítási lehetőség

Feladatkiírások és segédanyagok

A feladatokhoz kiadott példakódok egy része az OpenGL illetve a cpl könyvtár (libclp.a) függvényeire támaszkodnak.

Az OpenGL fejlesztői csomagok telepítése Linuxos környezetben az alábbi parancsokkal lehetséges: sudo apt-get install libgl1-mesa-dev freeglut3-dev

A cpl fordítását is el kell végezni azon a számítógépen, amelyiken dolgoztok. Ezt a műveletsort a forrásfájlok mellé adott Makefile könnyíti meg. A következő a teendő: wget https://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamszim/cpl.tgz
tar xvzf ./cpl.tgz
cd ./cpl/
make
ls -l ./libcpl.a

Hasonló fordítási segítség adott feladatonként. Példaként az első feladat előkészítése: wget https://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamszim/sho.tgz
tar xvzf ./sho.tgz
cd ./HarmonikusOszcillator/
make
ls -l *bin

Ajánlott irodalom

A tananyag részben támaszkodik a University of Bulo, Richard J. Gonsalves által tartott hasonló kurzusára.

Jegyek

A jegyek megtekintéséhez be kell lépni.